INFORMATOR


Działania, jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby w domu :

 

  • Należy zgłosić zgon lekarzowi pierwszego kontaktu (do południa), lub do pogotowia ratunkowego (w godzinach popołudniowych, wieczornych i w nocy). Lekarz wypisuje tzw. kartę zgonu, która jest później potrzebna do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • Po wypisaniu karty zgonu przez lekarza, trzeba powiadomić zakład pogrzebowy.
  • Następnie ciało transportowane jest do chłodni miejskiej lub naszej, która mieści się na Rubinkowie I na terenie kościoła MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI.

 

 

Działania, jakie należy podjąć w przypadku zgonu szpitalnego:

 

 

  •  Należy udać się na oddział, gdzie nastąpił zgon, w celu odebrania karty zgonu. W przypadku planowanej autopsji należy dowiedzieć się, kiedy ma się odbyć albo odstąpić od sekcji, pisząc odpowiednią prośbę.
  • Następnie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu i tam odebrać akt zgonu.
  • Kolejny krok to wybór zakładu pogrzebowego i uzgodnienie szczegółów ceremonii pogrzebowej.

 

 

 

Zasiłek pogrzebowy

 

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem. Takie świadczenie otrzymują Państwo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).


Skarb Państwa zapewnia kwotę w wysokości 4000,00 zł (obowiązuje od 1 marca 2011 r.). Cała procedura w przypadku kompleksowej obsługi przez Zakład Pogrzebowy, może być bezgotówkowa.

 

Zakład pogrzebowy pomoże przejść przez procedurę formalno-prawną związaną z pochówkiem, wliczając w to zwrot zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na miejscu ustalamy termin pogrzebu, termin kremacji, wybieramy cmentarz i miejsce pochówku oraz obrządek religijny, w jakim ma zostać zorganizowana uroczystość. Oczywiście istnieje też możliwość organizowania pogrzebów świeckich łącznie z odpowiednimi akcesoriami funeralnymi.